Aktualności

Polecamy zapis z webinarium oraz oraz przykładowe wypracowane materiały
z Projektu “Praca w Posagu”.
 
 
 
Zapraszamy na webinarium dotyczące Centrów Usług Społecznych (CUS) konkursu dotyczącego pilotażu CUS oraz wdrażania CUS.
 
Uczestnicy przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS (organizator konkursu) i  Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS oraz eksperci think-tank CRSG
 
W trakcie webinarium możliwość zadawania pytań on-line.
 
Webinarium odbędzie się 16 stycznia br o godzinie 10.00, wejście do webinarium będzie możliwe na pół godziny przed rozpoczęciem webinarium z poziomu strony www.crsg.pl
 
 
 
 

II spotkanie rady programowej 

W ramach projektu “Think-thank – wyzwania dla rozwoju obszarów wiejskich” odbyło sie II wyjazdowe posiedzenie Rady Programowej.  W ramach posiedzenia odwiedzono m.in. CIS w Łobzie i dawne zabudowania po PGR.

Kontynuacja prac nad projektem edukacyjnym

Do projektu przystąpiły 42 samorządy z całego województwa zachodniopomorskiego – od Świnoujścia po Złocieniec i Koszalin. Przeprowadzono 135 dni szkoleń w 9 grupach. Odbyły się 32 spotkania dialogowe, w których uczestniczyli przedstawiciele urzędów, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, uczniowie i zainteresowane rozwojem oświaty instytucje. Samorządy skorzystały z ponad 1300 godzin doradztwa ekspertów. Dzięki projektowi zmienia się podejście do zarządzania edukacja w naszym regionie. W tej chchwili trwa jeszcze rekrutacja 10 ostatnich samorządów, które od nowego roku przystąpią do szkoleń i wypracowywania lokalnych prorgamów rozwoju oświaty.

Udział w konferencjach organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP

Przedstawiciele „Think-Thank-u wyzwania dla rozwoju obszarów wiejskich” wzięli udział w 5 konferencjach organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP w ramach cyklu konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” . W trakcie konferencji nasi eksperci prezentowali nowe podejście do rozwoju obszarów wiejskich.

„Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” to organizowany z inicjatywy Prezydenta cykl konferencji prezentujących działania państwa dla rozwoju polskiej wsi. Podczas spotkań poszczególne ministerstwa prezentują swoją ofertę dla obszarów wiejskich i ich mieszkańców. Jest to także okazja do wspólnej dyskusji z  samorządowcami na temat lepszego rozwoju wsi. 

Więcej informacji

I spotkanie rady prorgamowej projektu

W ramach projektu “Think-thank – wyzwania dla rozwoju obszarów wiejskich”, w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, odbyło się spotkanie rady programowej projektu.

Targi Ekonomii Społecznej w Kołobrzegu

CRSG wspólnie z Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość zorganizowało na zlecenie ROPS Szczecin Targi Ekonomii Społecznej w Kołobrzegu. W ich ramach były: kiermasz produktów przygotowanych przez podmioty ekonomii społecznej, gry, konkursy, pokaz ratownictwa medycznego i spotkania z organizacjami pozarządowymi, zakładami aktywności zawodowej,spółdzielniami socjalnymi z województwa zachodniopomroskiego.

Relacja Głosu Szczecińskiego

Jesienne wydanie Kierunków Zmian

Zachęcamy do lektury kolejnego wydania “Kierunków zmian”. Tym razem poświęconego edukacji na obszarach wiejskich i centrów usług społecznych. 

Zapraszamy do lektury

Konferencja nt. Kluczowych komptecji – 3 września 2019 r.

Program konferencjiProgram Konferencji MEN i CRSG PS 29.08.2019 r..

Kompetencje kluczowe są niezbędne dla rozwoju wspólnot samorządowych oraz budowania lokalnej tożsamości. Kształtowane od najmłodszych klas szkół podstawowych przygotowują do podjęcia decyzji o dalszym kierunku kształcenia, a w konsekwencji do pracy, najlepiej u lokalnych pracodawców. To od aktywności samorządu i współpracy ze szkołą w tym zakresie będzie zależało osiąganie celów zawartych w strategii rozwoju wspólnoty samorządowej. Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego do wypracowania Lokalnych Planów Rozwoju Oświaty jako dokumentu wspomagającego realizację założeń rozwojowych samorządu. Aby przybliżyć wyzwania jakie stoją w tym zakresie przed jednostkami samorządu terytorialnego Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z partnerami: Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji oraz Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o. o. organizuje w dniu 3 września 2019 roku konferencję dotyczącą roli samorządu lokalnego w kształtowaniu kluczowych kompetencji uczniów. Konferencja odbędzie się w Tarnowie Łobeskim (Młyn nad Starą Regą). Konferencja jest bezpłatna.

Konferencja w pierwszej kolejności skierowana jest to Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz pracowników zarządzających oświatą i odpowiedzialnych w samorządzie za planowanie i zarządzanie strategiczne.

W trakcie konferencji zaprezentujemy zarówno aspekty merytoryczne związane z kształtowaniem kompetencji kluczowych jak i możliwości ich zewnętrznego finansowania. Omówimy zasady podziału dodatkowej kwoty subwencji oświatowej na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br. oraz finansowanie małych szkół z subwencji.

Po konferencji będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Mamy nadzieję, że dzięki konferencji znajdziecie Państwo inspirację jak poradzić sobie również z bieżącymi problemami dotyczącymi np. finansowania małych szkół.

W imieniu organizatorów jeszcze raz pragniemy Państwa bardzo serdecznie zaprosić do udziału w konferencji.

Konferencja jest bezpłatna.

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo!

Firma 4 system Polska sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje na terenie  województwa zachodniopomorskiego projekt dla samorządów, które chcą otrzymać darmową pomoc w zakresie:

  1. Opracowania lokalnych planów rozwoju oświaty, będących odpowiedzią na ustawowy wymóg dostosowania działalności placówek zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek,
  2. Aplikowania o dofinansowanie oświaty w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej,
  3. Zdiagnozowania stanu oświaty w ujęciu gminnym, powiatowym, wojewódzkim,
  4. Programów rozwijających kluczowe kompetencje uczniów oraz narzędzi wspomagających ich rozwój (np. wirtualna rzeczywistość, robotyka) w ramach konsultacji wdrożeniowych.

Więcej informacji oraz dokumenty w formie elektronicznej na stronie:

jst-zachodniopomorskie.4system.com oraz

pod numerami telefonów: 502 000 760, 508 623 296.

Rekrutacja trwa do 15.04.2019 r. Ilość miejsc ograniczona.

 

Za będziemy podejmować decyzję o 1%. Dzięki CRSG możecie wesprzeć również kontynuację kampanii “Miej to z głowy”. Z uzyskanych środków będziemy kontynuować doradztwo internetowe, prelekcje na uczelniach, urzędach, szpitalach oraz tam gdzie będziecie czuli, że są one potrzebne.

Więcej informacji http://www.facebook.pl/miejtozglowy

Lokalny Program Rewitalizacji

Wspólnie z Greenwod sp z o o rozpoczynamy pracę nad Lokalnym Planem Rewitalizacji – Wierzchowo i Lipiany – czyli zaczynamy, wspólną ze społecznością lokalną, pracę nad Lokalnymi Programami Rewitalizacji. Mamy nadzieję na wspólne ciekawe odkrycia. Cieszymy się, że prace zaczynamy na wiosnę to dobry czas na twórczą pracę, lato rozleniwia a jesień usypia.

Plan Morawieckiego

Przez długi czas pracowaliśmy nad ewaluacją Planu Morawickiego (Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju). Dziś kiedy plan już przyjęty a raport z Ewaluacji opublikowany możemy zobaczyć jaki mieliśmy wpływ na kształt tego dokumentu. Ewaluację prowadziło konsorcjum w składzie Fundacja Rozwoju Badań Społecznych, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i IBC Group.

http://www.mr.gov.pl/media/32648/Raport_ex_ante_SOR.pdf

Modelowy Standard Aktywnej Integracji

W listopadzie zrealizowaliśmy badanie mające na celu ocenę realizacji III etapu działań w zakresie wdrażania i upowszechniania Modelowego Standardu Aktywnej Integracji. Zdanie to realizowaliśmy na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej

W październiku rozpoczęliśmy realizację badania podsumowującego realizację projektu pn. Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. Celem badania jest ocena efektów realizacji projektu w zakresie jego wpływu na poziom rozwoju i kondycję ekonomii społecznej w Polsce poprzez budowę stałych i zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia obszaru i jego otoczenia.

Drogi krajowe S3 i S6

Rozpoczęliśmy realizację badania dotyczącego oddziaływania procesu budowy i funkcjonowania dróg krajowych S3 i S6 na gospodarkę województwa zachodniopomorskiego. Celem opracowania jest ocena szeroko rozumianych uwarunkowań, na które składają się m.in.: dostępność podmiotów gospodarczych, mieszkańców i turystów do obszarów otaczających drogi; nakłady na realizację inwestycji; atrakcyjność inwestycji dla potencjalnych realizatorów; oddziaływanie inwestycji na gospodarkę regionu.

Stan, uwarunkowania, perspektywy rozwoju i możliwości transformacji sektora stoczniowego w województwie zachodniopomorskim

Wraz z Żeglugą GKS Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. realizujemy badanie dotyczącego sektora stoczniowego. Badanie prowadzone jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Imigranci i uchodźcy

Serdecznie zapraszamy do lektury raportu nt. Imigrantów i uchodźców opracowanego na podstawie badania przeprowadzonego wśród szczecinian.

Raport

Rewitalizacja w województwie zachodniopomorskim

Na początku września podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wsparcia w obszarze rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz identyfikacja potencjału i potrzeb regionu w zakresie rewitalizacji”. W ramach badania opracujemy m.in. szczegółowe karty inwentaryzacji dla gmin ze Specjalnej Strefy Włączenia, przeprowadzimy wywiady z: przedstawicielami gmin, sołtysami, realizatorami projektów. Ponadto, opracujemy benchmarking i case study w celu ukazania przykładów wzorcowych rewitalizacji.

Zapraszamy do lektury Modelowego Standardu Aktywnej Integracji

MSAI czyli prawie wszystko o społecznej części rewitalizacji Publikacja przygotowana przez nas zespół i zespół Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość a wszystko dla CRZL-u.

Publikacja MSAI

Nowy numer Kierunków Zmian

Bardzo serdecznie zapraszamy do lektury nowego wydania “Kierunków zmian”.

Kierunki Zmian 1/2015

Byliśmy na Kongresie Współpracy Lokalnej

Nasza silna reprezentacja wzięła aktywny udział w Kongresie Współpracy Lokalnej w Ustce. Więcej o Kongresie na strona www.zlecaniezadan.pl

Badanie PO FIO 2009-2013 

Rozpoczynamy realizację badania na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wpływu PO FIO 2009-2013 na wzrost aktywności społecznej obywateli w Polsce. W ramach badania będziemy kontaktować się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które realizowały projekty i/lub ubiegały się o dofinansowanie. Wyniki badania posłużą efektywnemu planowaniu kolejnych programów dot. aktywności społecznej obywateli oraz ewentualnego modyfikowania P FIO 2014-2020.

Efektywność integracyjna podmiotów ekonomii społecznej 

Realizujemy badanie efektywności integracyjnej podmiotów podmiotów ekonomii społecznej przy pilotażowym zastosowaniu metodologii opracowanego przez nasz zespół narzędzia do pomiaru efektu integracji społecznej procesu integracji społecznej i zawodowej.

Ekonomia społeczna w regionie łódzkim

Od stycznia realizujemy badanie sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim. Głównym celem badania jest dokonanie kompleksowego badania stanu ekonomii społecznej w regionie łódzkim poprzez: inwentaryzację podmiotów ekonomii społecznej, tzw. przedsiębiorstw społecznych oraz instytucji wsparcia ES, ocenę ilości i charakteru utworzonych miejsc pracy, określenie barier i perspektyw rozwojowych, ocenę skuteczności i efektywności działania poszczególnych OWES, wpływ pracy lub uczestnictwa w PES na integrację społeczną.

Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich – MATRIX

Od grudnia prowadzimy badanie ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego projektu MATRIX realizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu. W ramach badania przebadani zostaną m.in. przedstawiciele uczelni, pracownicy naukowo-dydaktyczni, studenci oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorstwa testujący produkt finalny.

Uzyskanie statusu organizacji pożytku pożytku publicznego

25 listopada uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Więcej szczegółów wkrótce.

Przeprowadzka.

27 listopada przeprowadzamy się na Pogodno. Od poniedziałku nasz nowy adres to Marii Skłodowskiej-Curie 4, 71-332 Szczecin

Monitoring sektora ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim 

Na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu prowadzimy badanie monitoringowe sektora ekonomii społecznej oraz jakości wsparcia i efektów działania w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej ze wskazaniem rekomendacji dla systemu monitoringu.

W ramach badania odwiedzimy wybrane spółdzielnie socjalne, Centra i Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakłady Aktywności Zawodowej z terenu województwa wielkopolskiego, a także przeprowadzimy wywiady z instytucjami pomocy społecznej.

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich

Od listopada realizujemy na zlecenie Stowarzyszenia SIEJA badanie ewaluacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. W ramach badania przeprowadzimy m.in.: wywiady grupowe z beneficjentami LGR oraz ankiety z beneficjentami projektów LGR.

Zapytanie ofertowe 2/CRSG/2014 

Zapraszamy do składania ofert na realizację warsztatów obejmująca wynajem sali szkoleniowej, nocleg i wyżywienie dla 10 osób w dniach 7-8 listopada 2014. Termin składania ofert upływa  06.11.2014 o godzinie 10.00. Pobierz lub http:/www.partnerstwo.home.pl/pomiar/Zapytanie-ofertowe-2%20CRSG 7-8 Listopada.docx

Zapytanie ofertowe 1/CRSG/2014 

Zapraszamy do składania ofert na realizację warsztatów obejmująca wynajem sali szkoleniowej, nocleg i wyżywienie dla 10 osób w dniach 29-30 października 2014. Termin składania ofert upływa  24.10.2014 o godzinie 12.00. Pobierz  zapytanie ofertowe.

Konferencje promujące rewitalizację społeczną

Zapraszamy na konferencje promujące rewitalizację społeczną organizowane przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Podczas konferencji prezentowana jest prezentacja przygotowana przez nasz zespół. Więcej o konferencjach. W Szczecinie nasi przedstawiciele wzięli udział w debacie na zakończenie konferencji dotyczącej rewitalizacji społecznej.

Mierzenie Wartości Społecznej Projektów

Zakończyliśmy projekt pt. Mierzenie Wartości  Społecznej Projektów. Z wynikami projektu można zapoznać się na stronie www.mierzeniewartosci.pl

Powstaje Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa

CRSG PS jest współzałożycielem ZFP obok Stowarzyszenia POLITES, Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów, Pracowni Pozarządowej, Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS. Federacja stawia sobie za cel wzmocnienie roli i znaczenia organizacji pozarządowych w naszym województwie

Nowe Kierunki Zmian

Zapraszamy do lektury nowego wydania Kierunków Zmian.

Platforma rozwoju kształcenia zawodowego

Od sierpnia prowadzimy na zlecenie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie ewaluację zewnętrzną projektu innowacyjnego „Platforma rozwoju kształcenia”. Głównym celem badania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wypracowany produkt finalny jest lepszy, skuteczniejszy i bardziej efektywny kosztowo od stosowanych dotychczas podejść w kwestii rozwiązania problemu.

W ramach badania rozmawiać będziemy przede wszystkim z uczestnikami projektu testujących model tj. przedstawicielami szkół, uczniami, doradcami zawodowy, przedsiębiorcami, przedstawicielami samorządu.

Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolnictwa zawodowego w województwie zachodniopomorskim

Z początkiem sierpnia rozpoczęliśmy badanie ewaluacyjne, realizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Celem ewaluacji jest ocena trafności, skuteczności, użyteczności oraz trwałości wsparcia, w obszarze działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolnictwa zawodowego w województwie zachodniopomorskim (Działanie 9.2 PO KL), w latach 2007-2013.

Realizacja badania przyczyni się m.in. do określenia stopnia w jakim formy wsparcia wykorzystane w realizowanych na terenie województwa projektach, przyczyniły się do wzrostu poziomu kształcenia zawodowego, a także określenia aktualnych i przyszłych potrzeb w zakresie szkolnictwa zawodowego

Programy rewitalizacji społecznej

Od lipca realizujemy  badanie ewaluacyjne Programów Rewitalizacji Społecznej, pt. „Ocena skuteczności i efektywności programów rewitalizacji społecznej realizowanych w ramach projektu systemowego pn. „Rewitalizacja społeczna” na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Celem badania jest ocena efektywności, skuteczności i użyteczności działań podejmowanych przez realizatorów Programów Rewitalizacji Społecznej (PRS) w ramach I i II edycji Programów Rewitalizacji Społecznej, jak również ocena jakości i użyteczności opracowanego „Modelowego standardu aktywnej integracji” w kontekście przyszłego zastosowania wypracowanych w nim rozwiązań w polityce społecznej państwa.

Podczas badania przeprowadzimy m.in. wizyty kontrolno – monitorujące w ramach każdego z 20 Programów Rewitalizacji Społecznej, odbywające się w siedzibach podmiotów realizujących Programy Rewitalizacji Społecznej (Liderów i Partnerów). Pozyskane informacje posłużą do osiągnięcia celu każdej wizyty, jakim jest zbadanie trafności, skuteczności użyteczności oraz efektywności określonego Programu Rewitalizacji Społecznej oraz działań podejmowanych przez Lidera i Partnera/Partnerów Programu.

Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ

W czerwcu zaczęliśmy realizację ewaluacji produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego oraz samego projektu pn. „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”. Badanie realizujemy na zlecenie Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania.

Do naszych zadań należy m.in. ocena założeń produktu finalnego i projektu innowacyjnego testującego pod względem efektywności, skuteczności, trwałości i użyteczności.

PI-Witryna Pracy 50+ – innowacyjny system kojarzenia popytu i podaży na rynku pracy

Z końcem maja zespół badawczy CRSG PS sp. z o.o. przystąpił do realizacji badania ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego w ramach projektu  pn.  „PI-Witryna Pracy 50+ – innowacyjny system kojarzenia popytu i podaży na rynku pracy”. Celem badania jest ocena produktu finalnego projektu jakim jest innowacyjny system kojarzenia popytu i podaży na rynku pracy, WITRYNA PRACY 50+, który jest oparty i wykonany zgodnie z zasadami tworzenia rozwiązań informatycznych z uwzględnieniem potrzeb osób 50+.

Dietetyk – poszukiwany specjalista w systemie promocji i ochrony zdrowia

Od 2009 r. prowadzimy ewaluację on-going projektu dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, której celem jest dokonanie okresowej oceny stopnia realizacji celów projektu i jego wpływu na budowanie potencjału uczelni.

 „Współpraca biznes – NGO:  Ocena zmiany jakości współpracy biznesu i III-go sektora ” – Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR

W styczniu 2014 r. rozpoczęliśmy II edycję badania dla Konfederacji Lewiatan, którego celem jest dokonanie oceny zmiany jakości współpracy biznesu i NGO w czasie realizacji projektu.

Przeprowadzenie badania kondycji podmiotów ekonomii społecznej w województwie lubelskim

W okresie od października do grudnia 2013 r. zespół Centrum Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. wraz z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi zrealizował badanie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, którego celem była ocena kondycji podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa lubelskiego.

Ocena najważniejszych problemów występujących podczas realizacji projektów z zakresu działań 10.1 i 10.2 PO IiŚ oraz możliwości realizacji podobnych projektów w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020

Z końcem października 2013 r. przystąpiliśmy do realizacji badania dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia PO IiŚ – Instytutu Nafty i Gazu.  Głównym celem badania było uzyskanie informacji nt. działań zapobiegawczych (naprawczych) na podstawie zidentyfikowanych problemów, jak również stworzenie katalogu dobrych praktyk realizacji projektów uwzględniający specyfikę zarówno beneficjenta, jak i realizowanego przez niego projektu, do wykorzystania przez przyszłych potencjalnych beneficjentów PO IiŚ.

Ocena wsparcia w ramach projektów PO KL realizowanych w trybie konkursowym i systemowym

W październiku 2013 r. rozpoczęliśmy badanie dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecnie: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju). Głównym celem badawczym była ocena wpływu trybu wyboru projektów (konkursowy/systemowy) w ramach PO KL na efekty i sposób realizacji poszczególnych typów projektów.

Analiza i ocena efektów wsparcia PO KL w województwie zachodniopomorskim

Zespół CRSG PS Sp. z o.o. w okresie od sierpnia do grudnia 2013 r. zrealizował badanie na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, którego głównym celem była ocena trafności, skuteczności, trwałości oraz efektywności wsparcia udzielonego w ramach projektów finansowanych z EFS w ramach PO KL.

Diagnoza i ewaluacja mechanizmów współpracy samorządu województwa wielkopolskiego z lokalnymi podmiotami polityki społecznej za wskazaniem rekomendacji dla systemu współpracy

W lipcu 2013 r. CRSG PS Sp. z o.o. rozpoczęło realizację badania na terenie województwa wielkopolskiego, które dotyczyło współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z lokalnymi podmiotami polityki społecznej.

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego wraz z analizą SWOT

W lipcu 2013 r. zakończyliśmy badanie, którego celem była  diagnoza w 6 obszarach: (1) dynamika i rozkład terytorialny zjawisk demograficznych na obszarach wiejskich, (2) potencjał ekonomiczny obszarów wiejskich, (3) stan infrastruktury służącej obsłudze mieszkańców na obszarach wiejskich, (4) jakość kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach wiejskich,  (5) sytuacja w zakresie ochrony środowiska i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, (6) wpływ wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich w województwie zachodniopomorskim.

Ewaluacja projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie zachodniopomorskim

W maju 2013 r. zaczęliśmy  ewaluację projektów systemowych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Działania 7.1 PO KL. Badanie zrealizowaliśmy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Usługa polegająca na wykonaniu badania rzeczywistych efektów testowania produktu innowacyjnego,  w ramach projektu PI: Fundusz pożyczkowy ES współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

W maju i czerwcu 2013 r. CRSG PS Sp. z o.o. dokonało ewaluacji projektu innowacyjnego realizowanego przez  CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, celem badania było zbadanie rzeczywistych efektów testowanego produktu (tj. pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej)

Porównanie koncepcji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i krajowym

W kwietniu 2013 r. Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w ramach projektu “Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”  przystąpiło do analizy i oceny koncepcji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej zawartej w wieloletnich regionalnych planach na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz w projekcie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Opracowanie materiałów i uwarunkowań potrzebnych do określenia regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego

Od marca do czerwca 2013 r. zespół Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego PS Sp. z o.o. pracował nad diagnozą i opisem potencjału  każdej z wytypowanych inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego tj. biogospodarka, działalność morska i logistyka, przemysł ciężki metalu i lekkich kompozytów, usługi, turystyka.

Badanie ewaluacyjne dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

W marcu 2013 r. rozpoczęliśmy ewaluację systemu wdrażania komponentów regionalnych wyodrębnionych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *