Kierunki Zmian

Centrum Rozwoju Społeczno- Gospodarczego sp. z o.o. (CRSG) to  szczecińska  spółka  założona w 2009  roku  przez ekspertów z dziedziny badań społecznych, rynku  pracy  oraz gospodarki. Firma  specjalizuje  się  w badaniach  społecznych,  analizach, pracach studyjnych oraz innowacjach społecznych i gospodarczych. Do szczególnie istotnych obszarów działalności CRSG należą m.in. rynek pracy, wsparcie dla obszarów wiejskich, innowacyjność i transfer technologii, systemy zarządzania  funduszami  unijnymi,  tworzenie  strategii marketingowych i profilowanie działań przedsiębiorstw. Systematyczny rozwój firmy przekłada się na coraz liczniejszy, wyspecjalizowany zespół, ale także na złożoność podejmowanych wyzwań – zarówno badawczych, jak i rozwojowych.

Naszą pracę opieramy na następującym procesie:
• wyznaczania kierunków,
• projektowania zmiany,
• wdrożenia wypracowanych rozwiązań.

Na co dzień włączamy się w różnego rodzaju inicjatywy mające na celu optymalizację wykorzystania funduszy czy  też  rozwoju  lokalnego,  regionalnego  i krajowego. Nasz zespół silnie angażuje się również w rozwój przedsiębiorczości społecznej -wspierając ją zarówno praktycznie, poprzez zamawianie usług i doradztwo, jak też na poziomie konstruowania dokumentów i polityk. W tym roku akademickim pragniemy uruchomić program praktyk studenckich ułatwiających zdobycie doświadczenia zawodowego i uzupełnienie wykształcenia o praktykę badań społecznych i ewaluacyjnych.
Prezentowane Państwu „Kierunki Zmian” wpisują się w prorozwojową misję firmy.
Życząc przyjemnej lektury, zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Numer 1/2015

Numer 1/2014

Numer 1/2013

Numer 1/2012

Numer 1/2011

Antoni Sobolewski
Prezes CRSG sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *