Ofertowania

POSTĘPOWANIA:

Aktualnie nie prowadzimy żadnych postępowań

ARCHIWUM:

Postępowania z dnia 22.10.2018 prowadzone w trybie rozeznania rynku w zakresie realizacji

zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych” moduł II.

Postępowanie 1/MEN/2018 prowadzone w trybie rozeznania rynku na Realizację badania IDI,  realizowane w ramach zadania publicznego.

1 MEN 2018 IDI – dokumenty

Postępowanie 2/MEN/2018 prowadzone w trybie rozeznania rynku na Opracowanie studium przypadków wraz z SNA, realizowane w ramach zadania publicznego.

2 MEN 2018 SNA – dokumenty

Postępowanie 3/MEN/2018 prowadzone w trybie rozeznania rynku na: Realizację badania CATI, realizowane w ramach zadania publicznego.

3 MEN 2018 CATI – dokumenty

Postępowanie 4/MEN/2018 prowadzone w trybie rozeznania rynku na: Przeprowadzenie badania FGI, realizowane w ramach zadania publicznego.

4 MEN 2018 FGI – dokumenty

Postępowanie 5/MEN/2018 prowadzone w trybie rozeznania rynku na: Internet research, realizowane w ramach zadania publicznego

5 MEN 2018 IR – dokumenty