Mierzenie wartości

Wybór projektu do dofinansowania to trudne zadanie. To nie tylko ocena pod względem formalnym czy też zgodności z przyjętymi założeniami. Bardzo ważna w tym procesie jest ocena wartości społecznej. Niemal od samego początku wdrażania funduszy mamy problem z mierzeniem tego obszaru wartości projektu. Pomiar ten jest bardzo istotny szczególnie w przypadku do kwalifikowania projektów do różnych źródeł dofinansowania – zwrotnych i bezzwrotnych lub mieszanych. To właśnie poza ekonomiczną stroną projektu owa wartość społeczna powinna decydować który z rodzajów wsparcia dany projekt otrzyma. Wypracowane przez nas przez podejście powinno ułatwić wypracowanie urzędom marszałkowskim podejmowanie decyzji co do sposobu oceny projektów w nowym okresie programowania. Po zakończeniu negocjacji poszczególnych regionów z Komisją Europejską i ostatecznym zatwierdzeniu RPO, planujemy przeprowadzić warsztaty z prezentujące nasze podejście do mierzenia wartości społecznej projektów.

Projekt Mierzenie Wartości społecznej był finansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach konkursu „Fundusze Europejskie na poziomie NSS”.

Zapraszamy na podstronę dedykowaną projektowi www.mierzeniewartosci.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *