Finansowanie naszych działań

Niniejszy projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018- 2030.

Druk “Kierunków Zmian” w części jest finansowany ze środków własnych CRSG i z darowizn na 1%.